top of page

​・ ผู้ป่วยนอกไข้

เวลาทำการคลินิกผู้ป่วยนอก

จันทร์, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์: 15: 00-20: 00     * โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์ก่อนไปที่คลินิกเพื่อจัดการตัวนำ

โปรดวัดอุณหภูมิที่แผนกต้อนรับ ฆ่าเชื้อที่มือ และเตรียมการล่วงหน้าโดยไม่คำนึงถึงอาการหรืออาการแสดงก่อนที่จะสวมหน้ากาก

เกี่ยวกับการทดสอบ PCR ที่ได้รับทุนสาธารณะและการทดสอบแอนติเจน

"สถานพยาบาล / สถานพยาบาลทดสอบทางการแพทย์" ที่ให้บริการตรวจรักษา / ทดสอบผู้ป่วยไข้ที่กำหนดโดยสำนักสวัสดิการสังคมแห่งโตเกียวได้อนุมัติการยื่นขอทุนสาธารณะสำหรับการทดสอบ PCR และการทดสอบแอนติเจนที่ดำเนินการกับผู้ป่วยที่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้น ได้ เสร็จแล้ว การทดสอบ PCR และการทดสอบแอนติเจนนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายหากกองทุนสาธารณะได้รับการ อนุมัติ โปรดทราบว่าคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ (ประกันสุขภาพ) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการทดสอบ PCR / การทดสอบแอนติเจน เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ ค่าธรรมเนียมตามใบสั่งแพทย์ ค่าธรรมเนียมการรักษาในโรงพยาบาล และค่าธรรมเนียมการตรวจเลือดที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยวิกฤต

ข้อควรระวังสำหรับการทดสอบ PCR ส่วนตัว

จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ แม้จะทดสอบ PCR ส่วนตัว (รวมถึงวิธีการตัดสินโดยส่งชุดตรวจทางไปรษณีย์) ที่ถ่ายทอดแต่ผลโดยไม่ให้แพทย์มีส่วนร่วมก็เป็นผลบวก ไม่ถือว่าเป็นไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ การติดเชื้อ อืม (กองทุนสาธารณะใช้ไม่ได้กับการรักษา) ดังนั้นในการเริ่มการรักษาโดยใช้ทุนสาธารณะ จำเป็นต้องทำการทดสอบ PCR อีกครั้งที่ "สถานพยาบาล/สถานพยาบาลทดสอบทางการแพทย์" ที่กำหนดโดยสำนักสวัสดิการสังคมและสุขภาพ เช่น คลินิกของเรา และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น บวก โปรดทราบว่า.

เกี่ยวกับการทดสอบ PCR, การทดสอบเชิงปริมาณแอนติเจน, การทดสอบเชิงคุณภาพแอนติเจน

コロナ抗原検査.png

ด้านบน: แก้ไขจากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000649737.pdf

bottom of page